Agregat trójfazowy, jednofazowy, a może Dual Power?

Agregat trójfazowy to taki, który wytwarza napięcie 230V/400V (siła) i 230V.

Agregat trójfazowy to taki, który wytwarza napięcie 230V/400V (siła) i 230V. Agregat trójfazowy jest bardziej uniwersalny – można do niego podłączyć urządzenia siłowe i jednofazowe. Należy jednak pamiętać, że ze względu na konstrukcję prądnicy maksymalna moc jaką można uzyskać korzystając z gniazda 230V to 1/3 mocy maksymalnej agregatu. Znaczy to, że agregatem trójfazowym o mocy 6kW można zasilać trzy urządzenia jednofazowe o wartości poboru mocy maksymalnie 2kW.

Można oczywiście korzystać z gniazda siłowego i 230V jednocześnie należy jednak pamiętać o jednej zasadzie: Urządzenie siłowe o mocy 3kW obciąża każdą fazę mocą 1kW. Dlatego maksymalna moc urządzenia jednofazowego może wynieść 1kW. Można zatem podłączyć np. jeden odbiornik trójfazowy o mocy 3kW i trzy odbiorniki jednofazowe mocy 1kW każdy.

Agregat jednofazowy to taki, który wytwarza napięcie jedynie 230V.

Agregat jednofazowy różni się tym od omawianego wcześniej agregatu trójfazowego, że nie wytwarza napięcia 230V/400V (siła). Nie ma podziału na fazy, dlatego bez względu na ilość gniazd 230V na pulpicie należy jedynie pamiętać, by suma mocy zasilanych urządzeń nie przekroczyła mocy maksymalnej agregatu.

Agregat Dual Power to taki, który spełnia funkcje agregatu jednofazowego i trójfazowego jednocześnie.

Agregat Dual Power to taki, który spełnia funkcje agregatu jednofazowego i trójfazowego jednocześnie. To agregat w pełni uniwersalny. Dzięki przełącznikowi napięć możemy uzyskać maksymalną moc zarówno przy napięciu 230V/400V (siła) jak i 230V. Przykładowo 6kW dla odbiorników trójfazowych jak również 6kW dla odbiorników jednofazowych.

Ustalanie zapotrzebowania odbiorników elektrycznych na moc

Następnym krokiem w doborze agregatu jest obliczenie zapotrzebowania na moc elektryczną wszystkich odbiorników, które ma zasilać agregat. Na każdym urządzeniu elektrycznym powinna znajdować się tabliczka znamionowa producenta, na której zawarta jest m.in. informacja o zapotrzebowaniu urządzenia na moc elektryczną.

  Najczęściej jest wyrażana w jednostkach:
 • watach (W)
 • kilowatach (kW)
 • kilowoltamperach (kVA)
 • amperach (A)

Jeśli brak informacji w W, kW lub kVA, możemy w prosty sposób obliczyć zapotrzebowanie na moc znając jedynie wartość w amperach (A). Należy wówczas pomnożyć ilość amper przez napięcie jakim jest zasilany odbiornik. W przypadku urządzeń jednofazowych jest to 230V, a trójfazowych 400V

  Przykład:
 • Urządzenie jednofazowe o zapotrzebowaniu 4A. 4Ax230V=920W=0,92kW
 • Jeśli znamy wartość jedynie w kilowoltamperach (kVA) należy ją pomnożyć przez współczynnik mocy φ cos 0,8.
  Przykład:
 • Urządzenie jednofazowe o mocy 4kVA. 4kVAx0,8=3,2kW

Moc znamionowa i moc maksymalna agregatu prądotwórczego

Moc maksymalna agregatu to maksymalna moc elektryczna jaką może wytworzyć agregat prądotwórczy. Moc nominalna, kontynuowana lub ciągła to moc elektryczna, jaką agregat może wytwarzać stale przez wiele godzin bez szkody dla silnika i prądnicy. Wynosi ona około 80% mocy maksymalnej agregatu.

Rodzaje odbiorników elektrycznych

Obliczając zapotrzebowanie na moc elektryczną należy zwrócić uwagę nie tylko na moc urządzenia, ale również jego rodzaj.

Rozróżniamy odbiorniki:

Odbiorniki indukcyjne

Zapotrzebowanie na moc przy rozruchu urządzenia w przypadku odbiorników indukcyjnych jest kilka razy większa niż moc podana na tabliczce znamionowej moc kontynuowana urządzenia.

  Zapotrzebowanie na moc elektryczną zależy od rodzaju połączenia silnika:
 • połączone w gwiazdę - zapotrzebowanie na moc, co najmniej 3 razy większe od mocy znamionowej odbiornika
 • połączone w trójkąt - zapotrzebowanie na moc, co najmniej 9 razy większe od mocy znamionowej odbiornika
 • połączone w gwiazdę/trójkąt (tzw. soft start, miękki start) - zapotrzebowanie na moc, co najmniej 3 razy większe od mocy znamionowej odbiornika
 • z falownikiem – zapotrzebowanie na moc, co najmniej 1,5 razy większe od mocy znamionowej odbiornika
 • komutatorowe (elektronarzędzia) - zapotrzebowanie na moc, co najmniej 1,2 razy większa od mocy znamionowej odbiornika

Odbiorniki indukcyjne to urządzenia z silnikami jednofazowymi i trójfazowymi takie jak: betoniarki, szlifierki, piły, wciągarki, kompresory (klimatyzacja, pompy ciepła, lodówki, kompresory warsztatowe, schładzalniki do mleka), pompy (do studni głębinowych, hydrofory), dojarki, wentylatory.

Odbiorniki rezystancyjne

Zapotrzebowanie na moc elektryczną zwykle wynosi dokładnie tyle ile producent wskazuje na tabliczce znamionowej. Bezpieczniej jest jednak przeliczyć, że zapotrzebowanie będzie większe o 20%.

Odbiorniki rezystancyjne to: sprzęt RTV (telewizory), AGD (czajniki, frytownice, grille, odkurzacze, pralki, zmywarki, suszarki do włosów, tzw. farelki), oświetlenie tradycyjne (z wyjątkiem lamp sodowych, które mogą pobierać do 5 razy więcej prądu na starcie).

Odbiorniki nieliniowe

Podobnie jak odbiorniki rezystancyjne zapotrzebowanie na energię jest równe mocy opisanej na tabliczce znamionowej, ale ze względów bezpieczeństwa należy powiększyć ich zapotrzebowanie o 20%. Odbiorniki nieliniowe to komputery, zasilacze ups, oświetlenie energooszczędne (led, żarówki energooszczędne), spawarki transformatorowe i inwerterowe.

Sprawność odbiorników

Niektóre odbiorniki jak np. kuchenka mikrofalowa, płyta indukcyjna (w kuchni) pobierze większą ilość prądu niż wskazuje na to producent. Spowodowane jest to sprawnością urządzenia tzn. urządzenie nie wytworzy energii grzewczej równej poborowi prądu. Zawsze pobór energii elektrycznej będzie większy niż wytworzona moc grzewcza.

Stan techniczny urządzeń

Kalkulując zapotrzebowanie na moc należy zwrócić uwagę na stan techniczny urządzeń, które zamierzamy zasilać. Wyeksploatowane urządzenia pobierają zwykle jeszcze więcej energii niż wskazuje tabliczka znamionowa. Zatem jeżeli chcemy zasilić np. wysłużoną piłę stołową do drewna musimy pamiętać nie tylko o zwiększonym poborze prądu ze względu na rodzaj odbiornika tj. indukcyjny, ale również musimy założyć, że jej stan techniczny będzie miał wpływ na zwiększone zapotrzebowanie na moc.

Podłączanie odbiorników elektrycznych do agregatu prądotwórczego

Dobierając agregat prądotwórczy należy mieć na uwadze zarówno moc startową urządzeń, które chcemy zasilać jak i ich moc znamionową. Należy również wrócić uwagę na rodzaj urządzeń tzn., czy są jednofazowe, czy trójfazowe.

  Podłączając do agregatu odbiorniki pamiętajmy o kilku zasadach:
 • 1. Nie podłączamy jednocześnie wszystkich odbiorników.
 • 2. Jako pierwsze podłączamy odbiorniki indukcyjne, o największy zapotrzebowaniu energii na rozruch.
 • 3. Podłączajmy tylko te odbiorniki, których praca jest absolutnie niezbędna.

Podsumowanie

Jeżeli nie mamy żadnych obiorników trójfazowych wybierzmy agregat jednofazowy. Skontaktuj się z naszym serwisem w celu uzyskania instrukcji jak podłączyć agregat jednofazowy pod instalację trójfazową. Rozsądne podłączanie urządzeń pozwoli na zakup agregatu o mniejszej mocy niż całkowita planowana moc rozruchowa urządzeń. Jeżeli mają Państwo urządzenia o dużej mocy jednofazowe i trójfazowe polecamy agregat Dual Power. Podobnie jeśli agregat ma pracować na budowie, a po jej zakończeniu stanowić zasilanie awaryjne domu.